Brf Brevduvan

Boendeinformation

Ärenden/Felanmälan

Kontakt för ärenden och felanmälan
På Fastums hemsida för vår förening kan man göra felanmälningar på brister som upptäcks samt även kontakta förvaltningen för andra ärenden som ansökningar för uthyrning och renoveringar.
Ärenden görs via Fastums hemsida 90220.se/kundservice för BrfBrevduvan. Det går även bra att ringa på telefon 90220, måndag–fredag kl 7.30–16.00, övrig tid kommer man till fastighetsjouren för ågärd av allvarliga fel.
På Fastumdirekt kan du logga in på ”dina sidor” för bland annat betalningsinformation. Aktivera kontot med personnummer och OCR-nummer från senaste avierna.

Styrelsen

Kontakt med Styrelsen
I princip alla ärenden som rör lägenheterna/boendet hanteras av vår förvaltare. Vid frågor som inte besvaras i informationen på hemsidan så kan man kontakta någon ur styrelsen via meddelande i vår brevlåda i port 9 eller via mail till info@brfbrevduvan.se så återkommer vi med svar inom en vecka.

Elektricitet & varmvatten

Aktuella priser 2023
Elektricitet: 2,30 kr per kWh
Varmvatten: 75 kr per m3

Avläsning
Elavläsningen och debitering av Techem, som också hanterar avläsning och debitering av varmvatten. Mätningen är individuell det vill säga varje medlem betalar endast för egen använd el och varmvatten. Debitering sker i efterhand i samband med debiteringen av månadsavgiften.

Mer information från Techem

Avläsning av el- och varmvatten vid flytt
Köpare och säljare uppskattar (med hjälp av äldre avier) hur mycket säljaren förbrukat sedan senaste betalning och räknar ut säljarens kostnad fram till ”bytet”. Den kostnaden räknas av från likviden för köpet och köparen betalar sedan in hela den totala kostnaden på avin som kommer i efterhand en gång i kvartalet.

Energi, miljö & radon

Husets energianvändning – Energideklaration
Energideklaration för Gustav III:s Boulevard 1-13, Solna. Detta hus använder 112 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m². Liknande hus 122-149 kWh/m² och år, nya hus 80 kWh/m².
Energideklarationen är utförd 2018-12-20 av Indoor Energy Services, giltig till 2028-12-20.
Ventilationskontrollen är godkänd 2019-11-28, påbörjad december 2018. Se även www.boverket.se/energideklaration.

Radonmätning
Radonmätning är utförd och godkänd.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad via Protector. Detta innebär att varje enskild boende själva måste se till att ha bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

Läs mer i Skaderutiner och Viktig information kring bostadsrättsförsäkringar.

Avfall & sophantering

Soprum för hushållssopor finns vid alla portar, utom vid port 5 och 9. För att hålla soprummen så rena och luktfria som möjligt ber vi er alla att tänka på att knyta ihop soppåsar ordentligt innan de läggs i kärlen. Om locket på behållaren inte går att stänga välj ett annat sopkärl, kanske även i något annat av våra soprum.

För matavfall finns en separat behållare i soprummen. Solna kommun samlar in matavfall för tillverkning av biogas. Behållare för matavfall kan fås av styrelsen och nya bruna påsar finns i grovsoprummet.

Vänligen släng inte flytande avfall i soporna, försök hålla alla sopor så torra som möjligt (förutom hygieniska skäl så är varje kilogram en kostnad för föreningen).

Vid port 5 finns föreningens gemensamma grovsoprum, i vilket anslag finns för vad som hör hemma i vilket sopkärl.

– Släng på rätt ställe! Sopor i fel kärl innebär extra kostnader för tömning.
– Vik ihop kartonger! Kärlen för pappersavfall blir annars fort överfulla.
– Skölj ur,diska inte, förpackningar för att behålla en bra miljö i soprummet.
– Miljöfarligt avfall (färg, lösningsmedel, andra kemikalier) får absolut inte lämnas i något av föreningens soprum! Det måste till en miljöstation.
– Alla sopor måste rymmas i kärlen, avfall som ligger utanför eller sticker upp ur kärlet föranleder extra soptömningsavgifter för föreningen.

För vitvaror och skrymmande föremål gäller följande:
– Kontakta kundtjänst på Sita (telefon 08-519 330 04, solna@sita.se) och beställ hämtning, enskild medlem står för kostnaden.
– Lämna själv gratis grovsopor och byggavfall på SÖRAB:s återvinningsstation vid Kvarnkullen.

Läs mer om avfallshantering i Solna på kommunens hemsida.

Cykel- & barnvagnsförråd

Varje trappuppgång har ett cykelförråd i huset även om detta inte alltid ligger i samma trappuppgång som boendet. Dörren är märkt med samma portnummer som den hör till.

Cykelparkeringar finns även utanför vissa portar längs boulevarden och på innergården. Tänk på att inte hindra framkomligheten i närheten av entréerna.

Internet, TV & telefoni

Föreningen har ett avtal med Tele2 som ger ett basutbud av TV-kanaler och med Ownit som ger internet via bredband.

Medlemmar ansvarar själva för kontakt med Tele2 och Ownit för beställning av bredband, TV (digital- och ytterligare kanaler) och telefoni. Hänvisa till föreningens avtal.

Ownit
Fiberuppkoppling finns till alla lägenheterna, nuvarande leverantör och bandbredd är Ownit 1Gbit/1Gbit. Du som medlem debiteras det mycket förmånliga priset av 65 kr per månad och lägenhet för tjänsten tillsammans med månadsavgiften. Anslutningen till bredbandet sitter ovanför ytterdörren inne i lägenheten.
Nya användare måste först registrera sig hos Ownit. Hänvisa till avtal med Brf Brevduvan när ni kontaktar dem.

Telia
Via det vanliga telefonjacket kan man få bredband via Telia med ADSL/VDSL. Kontakta Telia för mer information.

Tele2
I föreningen finns även Tele2’s nät för bredband via kabelnätet. Kontakta Tele2 för mer information.

Kanaler utöver basutbudet kan beställas via Tele2.

Lägenheten, nycklar & ventilation

Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Föreligger, enligt styrelsens bedömning, beaktansvärda/rimliga skäl (samboprov, värnplikt, studier på annan ort, arbete på annan ort) kan andrahandsuthyrning under ett år beviljas. Detta tillstånd kan sedan förlängas med ytterligare max ett år. Fyll i denna ansökningsblankett för andrahandsuthyrning (öppnas i nytt fönster).
Ansökan skickas till vår förvaltare, se längst upp på denna sida.

Vid eventuella önskemål om förändringar i lägenheten gäller föreningens stadgar, vilket innebär att inga ombyggnader får ske utan styrelsens godkännande. Sådant tillstånd måste inhämtas i förväg. Meddela styrelsen vilka förändringar som önskas göras och bifoga eventuella ritningar, intyg och övriga beskrivningar när du skickar in ansökan. Vid arbeten i våtutrymmen är det ett krav att utföraren har alla certifikat, intyg och behörigheter som krävs för att utföra arbeten i våtrum. Fasta installationer av el ska utföras av behörig elektriker.
Andra saker att tänka på:
– Varmvattenmätare sitter på varmvattenledningen i kök och badrum, om de försvinner ersätts den på bekostnad av medlemmen.
– Man får inte ansluta motordriven fläkt in i ventilationsröret i köket, endast kolfilterfläkt (där man monterar luftdon i ventilationsröret istället med 10liter/s flöde) eller kökskåpa med självdrag är tillåtna. Utsuget i köket får inte proppas eller lämnas helt öppet. Återställning av otillåtna installationer kommer ske på bekostnad av medlemmen.
– Anslutningar till avlopp ska vara tillgängliga för spolning, de får ej byggas in så att de inte är åtkomliga. Återställning bekostas av medlemmen.

Vissa typer av arbeten godkänns aldrig – det gäller förändringar eller tillägg i bärande konstruktion, bjälklag, dragning av nya avloppsledningar eller flytt av befintliga avloppsledningar och liknande. Tänk på att du kan bli skyldig att återställa en renovering eller väsentlig förändring som inte har godkänts av styrelsen! Skador på föreningens gemensamma ytor, som trapphusen och hissarna som skadas pga renoveringsarbeten kan du också bli skyldig att ersätta, även om de orsakas av anlitade hanterkare. Vid behov skall besiktningar utföras både innan och efter utförd ombyggnad, som bekostas av enskild medlem. Styrelsen ombesörjer beställning av besiktningsman.
Använd denna blankett (medgivande till ombyggnad) vid ansökning för ombyggnad. Ansökan skickas till vår förvaltare, se längst upp på denna sida.

Ventilationssystemet kontrolleras och justeras enligt regler för Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) med jämna mellanrum (vart 6:e år). Således behövs det ingen efterjustering av nya kökskåpor. Fritt fram att byta alltså, dock inte till kökskåpa med fläkt! Grundflödet på kökskåpan skall vara 10 liter/s och i forcerat läge 30 l/s. Exempel på godkända kåpor finns hos tillverkaren Franke. Kåpor med fläkt skapar ett övertryck i ventilationskanalen med följd att utsuget i grannarnas kökskåpor slutar fungera.

I de fall ytterdörren byts ut mot annan dörr skall utsidan av dörren ha samma färg och mönster som dagens dörrar från Daloc samt uppfylla de krav som finns på brandklassing och brandgastäthet (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534, 1 Jan 2013). Den beklädnad av dörren som vi använder heter ”Dobel 1033 ek” och är en plåtlaminat, går att se på http://www.dorrkatalogen.daloc.se/tillval/.

Medlem som vill glasa in sin balkong (både mot gatan och/eller gården) söker eget bygglov hos kommunen. De översta balkongerna som saknar tak och uteplatserna i markplan kan inte få bygglov för inglasning.
Inglasning skall utföras med ramlösa härdade klarglas och svarta fästramar. Glaset kan vara helt (golv till tak) eller delat vid räcket.

Steg för inglasning:
1. Välj leverantör av inglasning och vilket utförande du önskar tillsammans med leverantören.
  Kontakta styrelsen via mail för att få offerter, avtal och övrig information du behöver för att söka bygglov.
2. Skriv under avtal om inglasning med föreningen och skicka in till styrelsen.
3. Sök bygglov hos kommunen. Solna bygglov anmälanansökan informationchecklista inglasning
4. Inglasning kan påbörjas av din leverantör när godkännande har lämnats av kommunen.

Vid service i lägenhet då boende inte är hemma läggs nyckel enligt överenskommelse i låscylinder på insidan av lägenhetens ytterdörr och är då nåbar av servicepersonal.

Styrelsen har godkänt tre tyger för uppsättning av markiser och balkongskydd.
Se sammmanställningen av tygproverna.

Om någon behöver kopiera nya nycklar till lägenheten eller allmäna utrymmen (som soprum/förrådsutrymmen/cykelrum) skall förvaltaren kontaktas (se Felanmälan ovan) för beställning av nyckel till vår låssmed Råsunda Lås
Kostnaden för nycklarna betalas av medlem direkt till låssmeden när man hämtar nycklarna. Medtag legitimation och den nyckel som skall kopieras om ni har den.
Nyckel till postboxen kopierar man själv hos skomakare (finns i Mall of Scandinavia), och för bokningnyckel till tvättstugan finns mer information längre ner på denna sidan under ”Tvättstugor”.

Parkering & garage

I området tillämpas Solna Stads parkeringsregler vilket innebär parkeringsavgifter dygnet runt och på helger både för boende och besökare. Boende i Solna kan ansöka om boendeparkering vilket medger en lägre avgift för att parkera på gator inom kommunen, se Solna kommuns hemsida.

Föreningen disponerar 29 garageplatser och 3 parkeringplatser (plats 305-307) på övre däck.
Inomhusgaraget är i två plan, nedre plan med infart på kortsidan på boulevarden 2 (plats 103,118,119,121,123-131,138) och övre planet infart på andra kortsidan boulevarden 4 (plats 201-215, OBS plats 213 är ca 1m kortare pga ett fläktskåp)

Hyran för garageplatserna är 700 kr/månad och för platserna på parkeringsdäcket 500 kr/månad.

I dagsläget är det kö till samtliga platser.
För att ställa sig i kön eller frågor angående detta hänvisas medlemmar till förvaltarens sida för felanmälan (se överst på sidan). I kösystemet har samtliga platser siffran 3 framför platsnumret.

Vid tillträde av inomhusparkering får man kvittera ut en trådlös port öppnare av vår förvaltare, som man återlämnar vid avflyttning.

Felanmälan görs enligt anslag i garaget. Vid problem med nycklar tas kontakt med föreningens förvaltare.

Utan kostnad erbjuder UNIT4 Agresso parkeringstillstånd för att få utnyttja deras parkering utanför kontorstid. Läs mer om villkoren i bifogat dokument.

Trivsel & säkerhet

Inga föremål får förvaras i trapphus, källargångar eller invid portar, gäller detta även blomkrukor. Föremål försvårar framkomligheten vilket kan få allvarliga konsekvenser ifall huset måste utrymmas och räddningspersonal måste in.
Styrelsen tar sig rätten att forsla bort de föremål som står i vägen.

På förekommen anledning påtalas vikten av att våra portar hålls stängda och ej står öppna p.g.a. inbrott- och stöldrisk.

För allas trivsel ber vi alla djurägare att inte rasta husdjur på vår innergård eller i rabatter.

Visa hänsyn till alla grannar genom att inte grilla eller röka på uteplatser och balkonger då det kan uppfattas som störande.

Rökare, fimpa inte på vår fina gård eller i rabatterna.

Det är inte tillåtet att borra, spika eller på annat sätt framkalla starka ljud så att grannar kan störas 21:00-07:00 vardagar och 21:00-10:00 helger.

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i föreningen, i port nummer 5 och 7, som bokas med bokningscylinder i bokningstavla för önskad tid och datum. Tvättstugeregler finns uppsatta i tvättstugorna. Observera att all elektricitet förutom belysning är avstängd i tvättstugorna mellan 22:15-07:00.

Om tvättning inte påbörjats inom en halvtimme efter tvättpassets början, får tvättstugan användas av annan medlem.

Torkskåp och tumlare får användas ytterligare en halvtimme efter tvättpassets slut.

Städa efter avslutad tvätt!
Torka av maskiner och bänkar, sopa golvet och rengör luddfilter och tvättmedelsfack.
Parkera eller flytta tidsbokningscylindern så att du inte blockerar tvättider följande månad i onödan.

Om du förlorat din bokningscylinder/nyckel till tvättstugans bokningstavla så kan ny bokningscylinder med nycklar beställas på Ädelharts hemsida: www.adelharts.se
Eller via post/telefon: Ädelharts, Box 73, 28422 Perstorp, tel: 0435-30150

Vid beställning uppge:
1. Bokningscylinder: typ nr 1 till laminerad tavla
2. Låskombination: 500 komb
3. Färg: Blå
4. Lägenhetsnummer: Föreningens 3-siffriganummer som står på dörrkarmen till lägenhetsdörren, övre högra hörnet.
5. Ditt namn och adress, telefonnummer samt e-postadress.

Betala med Bankgiro 673-9254 Ädelharts AB, varpå de skickar cylindern till dig.
OBS! Meddela föreningen numret på den gamla bokningscylindern om den finns kvar på en bokningstavla i någon av tvättstugorna, så att vi kan ta bort den. Maila brfbrevduvan@gmail.com

Övrigt fastigheten

Friskluft tas in via ventiler bakom elementen vid fönstren, genom fönstervädring och genom otätheter i byggnaden. Utsug av ”gammal” luft sker genom en central fläkt, via ventiler i badrum och toalettrum, spiskåpan i köket och ibland via ventiler i klädkammare och sovrum.

Det här kan du göra själv för att ventilationssystemet ska fungera så bra som möjligt:

– Ha alltid friskluftsventilerna i elementen öppna.
– Öppna ett fönster i sovrum eller vardagsrum (inte i köket!) för att bättra på utsuget vid matlagning.

Observera att spjället till spiskåpan bara ska vara öppet vid matlagning – annars försämras ventilationen i övriga utrymmen och mer kall luft kommer in utifrån på vintern.
– Öppna gärna ett fönster efter bad/dusch – det ökar utsuget i badrummet och uttorkningen går snabbare.
– Håll utsugsventiler och filter (tvättbara) vid fönstren rena. Kontakta styrelsen när nya filter behövs!
– Ju fler ventiler som är öppna, desto mindre drag.

Tänk på att snabb vädring då korsdrag skapas är både effektivare och bättre ur energisynpunkt än att ha fönster öppet under en lägre tid. Tänk även på att radiatorernas termostatventiler automatiskt kompenserar för temperaturskillnader i rummet.

Drift och skötsel information av tilluftdon i elementen.

Lamporna närmast entréerna (både mot gatan och gården) samt lampor intill hissarna är kopplade samman med stolparna på gården och tänds automatiskt vid skymning.

Övriga lampor i trapphusen tänds manuellt med hjälp av tryckknapparna och släcks automatiskt efter ca: 3 minuter.

Belysningen i källargångarna och förrådsutrymmen tänds automatiskt med rörelsedetektorer eller med tryckknapparna och släcks automatiskt efter ca: 9 minuter.

Snöröjning och sandning sker efter snöfall som ger ca: 4-5 cm snötäcke. Solna stad ansvarar för trottoaren framför nr. 3-11.
Ny upphandling om vinterunderhåll sker inför varje vinter.

Snöskottning av tak avropas efter behov.

DragspelsinneDet finns två typer av lägenhetsnumrering – dels ’gamla’ tresiffriga numreringen enligt Riksbyggens modell, dels ’nya’ fyrsiffriga numreringen enligt Lantmäteriets modell som infördes 2010. En översättning mellan de olika numreringarna återfinns här! Du hittar också ditt eget lägenhetsnummer enligt Riksbyggens och Lantmäteriets respektive modeller i trapphuset till vänster respektive höger i överkanten av karmen till din lägenhetsdörr.håll

Våra skyddsrum har förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det ska även vara utrustat med speciell ventilation och luftsluss så att verkan från giftiga gaser kan minimeras.

Våra skyddsrum finns på bottenplan av
Gustav III:s boulevard 1
Gustav III:s boulevard 5
Gustav III:s boulevard 7
Gustav III:s boulevard 9
Gustav III:s boulevard 13

Fönsterputsning i trapphus sker vår och höst.

Övrigt underhåll enligt underhållsplan.