Brf Brevduvan

Trädgården

Här hittar Ni information som berör vår fina trädgård.
Vår gård och omgivning

Föreningen har 2 årliga gemensamma städdagar för trädgården.
Vårstädning
På gården/baksidan städar vi bort döda kvistar, rensar ogräs och krattar gångar. På framsidan städar vi och rensar buskar från döda kvistar och tar bort ogräs samt planterar i våra krukor vid portarna.
Höststädning
På föreningens städdag på hösten gäller det framförallt att städa och räfsa löv på gården. Rensa framsidans bassänger, plantera vinterväxter i våra krukor.

Vi bemödar oss att vårda den ursprungliga växtligheten i vår vackra trädgård och utefter boulevarden. För att eventuella nyplanteringar ska överensstämma med den genuina miljön måste först avstämning ske med styrelsen. För att hålla ner kostnaden ska trädgården också vara så underhållsfri som möjligt. Förutom det ordinarie sommarunderhållet har vi flera frivilliga som hjälps åt att hålla trädgården välskött. Vi välkomnar frivilliga som vill hjälpa till med bevattning och att hålla trädgården välskött. Trädgårdsfirman Crafttech ansvarar för sommarunderhållet.

Gräs:Gräsklippning utförs löpande under perioden 1 maj tom 31 aug. Klippning utföres så att gräsets längd är 4-8cm. Putsning utföres vid varanan klippning. Gräsklipp på hårdgjorda ytor ska tas bort. Kantskärning utföres vid behov. Slåtter; klipps 1 gång per år efter överrenskommelse. Putsning/trimning, allmänna ytor så som lekplatser, parkeringar och gångvägar.

Prydnadsplantering: Ytan ska upplevas som ogräsfri, inga fröplantor av träd och buskar av annan sort, inga störande vissna delar, inga grenar som utgör ett hinder hänger ut över entreér eller vägar. Prydnadsbuskar ska gallras och föryngras vid behov och rätt tidpunkt.

Häck: Klippning utföres 2 gånger /år. Ogräsbekämpning utförs så att det inte finns några missprydande ogräs, särskilt inte fröplantor av träd och buskar av annan sort. Utföres 4-6 gånger/säsong. Gödning utföres 1 gång per säsong. Gödsel ersätts särskilt.

Beskärning av grenar från buskar och träd som hänger ut över entreér eller vägar och därmed utgör ett hinder. Beskärning av klätterhortensia uföres under juli månad, till 2 meters höjd och hålls fri från fönster.

Träd i gräsmatta, Skall trimmas runt (utan att man piskar stammen, klipps även med sekatör) och vatten samt stamskott avlägsnas.

Mekanisk ogräsbekämpning i rabatter och buskage, Stora och vildvuxna ogrässorter kommer att handplockas och mekanisk rensning kommer att utföras med de avtalade timmarna.

Asfalt och betongytor: Ytor belagda med asfalt ska upplevas som trivsamt. Ogräsbekämpning utföres 3-6 gånger/år.

Sten och plattytor: Ytor belagda med natursten eller betongplattor ska upplevas som trivsamt. Ogräsbekämpning utföres 3-6 gånger/år. Grusgången ska ogräsrensas och krattas 5 gånger under säsong.

Sandytor: ogräsbekämpning utföres 1-4 gånger/år. Utjämning av sanden utföres 1 gång/år. Påfyllning/byte av sand utföres vid behov, ersätts särskilt, efter avrop.

Städning: Bostadsgården ska vara välvårdad och fri från skräp, även borttagning av kvistar. Tömning av papperskorgar. Skräpplockning 1 gång/veckan.

Bevattning: Prydnadsplanteringar längs husets framsida samt gårdens gräsmatta efter behov inom avtalade timmar. Blomkrukor vattnas varje vecka.