Brf Brevduvan

Föreningen

Om bostadsrättsföreningen

Vi äger huset tillsammans!

Du och alla vi andra i Brf Brevduvan är medlemmar i en förening som äger huset vi bor i – lägenheterna och våra gemensamma utrymmen, såväl inne som ute. Tillsammans har vi en ansenlig förmögenhet, som måste förvaltas väl för att inte förlora i värde.
Därför bestämmer vi tillsammans.

Alla medlemmar ansvarar gemensamt för att vårt boende fungerar så bra som möjligt. Du har förstås ett särskilt ansvar för den lägenhet du bor i, men också ett delat ansvar för fastigheten och föreningen som sådan.
Dit hör bland annat att vara med och utse den styrelse, som får ansvar för förvaltningen av fastigheten – ekonomi, underhåll med mera. Utanför styrelsen finns det andra arbetsuppgifter som också behöver göras.
Den som är medlem i en bostadsrättsförening måste vara beredd att ta på sig någon/några av dessa uppgifter. Vi äger som sagt huset tillsammans och vi måste hjälpas åt, annars blir uppgifterna för betungande.

Nu behöver vi bli fler som delar på jobbet. Vi saknar ledamöter i styrelsen och valberedningen (som letar fram och föreslår kandidater till styrelsen). Revisorer, som med hjälp av en yrkesrevisor granskar styrelsens arbete, behövs också.
Vi som sitter i styrelsen svarar gärna på alla tänkbara frågor om vad jobbet innebär och berättar hur intressant och kul det faktiskt är att vara med och leda föreningen. Våra namn finns på anslagstavlorna i portarna och du kan förstås också kontakta oss via föreningens e-postadress: info@brfbrevduvan.se eller med en lapp i föreningens brevlåda på Gustav III’s Boulevard 9.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder en gång i månaden och skrivelser kan lämnas per mail till Styrelsen eller i föreningens brevlåda på Gustav III:s boulevard 9. Årsstämma hålls en gång per år.

Motioner

Motioner kan lämnas in under hela året men senast den 31 Januari för att behandlas på vårens årsmöte.

Använd denna fullmakt om ni önskar ombud vid stämmor, se stadgarna kring regler om vem som kan vara ombud.

För verksamhetsåret 2023/2024 består BRF Brevduvans styrelse av följande personer:

Johan Wängdahl Ordförande Gustav III:s blvd 5
Mesud Kahrimanovic Sekreterare Gustav III:s blvd 7
Joachim Furu Ledamot Gustav III:s blvd 3
Tomas Ek Ledamot Gustav III:s blvd 5
Jennifer Huang Suppleant Gustav III:s blvd 3
Anki Fritzsche Suppleant Gustav III:s blvd 9
Anita Vahlberg Suppleant Gustav III:s blvd 1
Maria Mandan Andersson Suppleant Gustav III:s blvd 7

Stadgar

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse. En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll. Se föreningens stagar: 

Stadgar för Brf Brevduvan